Vishnu puranam telugu pdf

Vishnu puranam telugu pdf

Hindu Temples Guide .in

విష్ణుపురాణం | Vishnu Puranam Telugu PDF Book Download

 • Get link
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Email
 • Other Apps
Vishnu Puranam Telugu Pdf
గరుడ పురాణం
విష్ణుపురాణం వేదాల్లో వేదం, శాస్త్రాల్లో శాస్త్రం, జ్యోతిషంలో జ్యోతిషం , నీతిశాస్త్రాల్లో నీతిశాస్త్రం, పురాణాల్లో పురాణం, ఇతిహాసాల్లో ఇతిహాసం, యోగవిద్యల్లో యోగవిద్య, కావ్యాల్లో కావ్యం.... ఇలాగ విష్ణుపురాణం సకలలోక విషయమే కాక, సకలలోక మనోరంజకం కూడ .
ఇంతటి ప్రశస్తమైన విష్ణుపురాణాన్ని మొదట చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడు, దక్ష ప్రజాపతికి వినిపించాడు. ఆ దక్షుడు పురుకుత్సుడనే రాజుకు చెప్పాడు. ఆ రాజు సారస్వతుడనే వాడికి చెప్పగా, ఆయన వల్ల నేను విన్నాను అంటూ పరాశరమహర్షి విష్ణుపురాణగాథను హృదయంగమంగా శిష్యుడైన మైత్రేయునికి విన్పించాడు . ఇలా మహిమాన్వితమై వెలుగొందిన ఈ విషపురాణాన్ని సరళమైన వచనంలోనే కవిరత్న శ్రీ యామిజాల పద్మనాభస్వామి తెలుగువారికి అందించారు..
విష్ణుపురాణం : Vishnu Puranam Download
Vishnu Puranam Telugu Pdf
Astadasa Puranamulu
Vishnu puranam telugu book download, vishnu puranam pdf book download, sri maha vishnu puranam, vishnu puranam telugu pdf book latest, vishnu puranam, telugu books free download, telugu ebooks, hindu temple guide.
 • Get link
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Email
 • Other Apps

Comments

2018 - This Pin was discovered by Swamini Devika. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. Sep 13, 2014 · Vishnu Poorana Telugu by K. Bhavanarayana. Publication date 1930-01-01 Usage Public Domain Mark 1.0 Topics vishnu, hinduism Collection opensource Language Telugu. The Vishnu Purana translated into Telugu. Addeddate 2014-09-13 05:05:14 Identifier VishnuPuranaTelugu Identifier-ark ark:/13960/t7hq6rh6m Ocr language not currently OCRable Ppi 300.

గరుడ పురాణం

గరుడ పురాణం భారతీయ విజ్ఞాన సర్వస్వం. ఈ పురాణంలో ఆచారకాండ (కర్మకాండ), ప్రేతకాండ (ధర్మకాండ), బ్రహ్మకాండ (మోక్షకాండ) అనే మూడు భాగాలున్నాయి. మొదటికాండను పూర్వఖండమనీ చివరి రెండు కాండలనూ కలిపి ఉత్తర ఖండమనీ వ్యవహరిస్తారు. ఈ కాండలొక దాని నుండి మరొకటి విస్తారంగా విభిన్నాంశాలతో వుంటాయి. అధ్యాయాల సంఖ్యలో కూడ పోలిక లేదు. ఆచారకాండలో 240 అధ్యాయాలు, ప్రేతకాండలో 50 అధ్యాయాలు, బ్రహ్మకాండలో 30 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి.

ఆచారకాండలోని అధ్యాయాలలో 14 పురాణ లక్షణాలపై, 48 వైద్యంపై, 61 ధర్మశాస్త్రాలపై, 8 నీతులపై, 13 రత్నశాస్త్రంపై, 43 ఖగోళ, పదార్థతత్త్వ, వ్యాకరణాది విభిన్న విషయాలపై విజ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాయి.

ధర్మ లేదా ప్రేతకాండలోని మృతి, జీవాత్మ మరణానంతర ప్రయాణం, కర్మ, కర్మ నుండి విడుదల - అనే విషయాలు కూలంకషంగా చర్చించబడ్డాయి. ఇందులో మరణానికి ముందు కనిపించే శకునాలూ, నరకానికి మార్గమూ, ప్రేత జీవనమూ, నారకీయ శిక్షలూ, స్వప్న శకునాలూ, అపరకర్మకాండాదులూ మరే పురాణంలోనూ లేనంతగా వర్ణింపబడ్డాయి. కర్మకాండ విధింపబడింది. ప్రేతాలు చెప్పిన స్వీయకథలూ ఉన్నాయి. బౌద్ధుల ప్రేతకథ కూడ చెప్పబడడం విశేషం. సాక్షాత్తూ శ్రీ మహావిష్ణువే పరమశివాదులకు ఈ విషయాలను వివరించం వల్ల ఇది పరమ పవిత్రత నాపాదించుకున్నది.

శ్రీకృష్ణ గరుడ సంవాదరూపంలోనున్న బ్రహ్మలేదా మోక్షకాండ ఉపాధి, మాయ, అవిద్యలను ఖండించి నిజమైన జ్ఞానాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది. మధ్వాచార్యుల ద్వైత సిద్ధాంతాన్ని బలపరుస్తుంది. గయాక్షేత్రం వర్ణనను అనిందాపూర్వంగా ఈ పురాణం చేసింది. తిరుపతి - తిరుమల అనే మాటలనైతే వాడలేదు గాని శ్రీనివాసునీ ఆయన కొలువైన కొండలన్నిటినీ కోనేటి పరంపరతో సహా ఈ పురాణం వర్ణించింది. ఇంకా ఎన్నో ఇతర క్లేశాలకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ఈ కాండలు కలిగిస్తాయి.

Preview download free pdf of this Telugu book is available at Garuda Puranam

Vishnu Puran PDF in English, Hindi and Sanskrit

All the books are available for downloads as pdfs, and are free. However, since it takes quite an effort to scan and create some of these ebooks, please consider making a small donation. You can enter the amount once you click on the books below.

Sanskrit version (PDF, 24 MB) by Vishnuchitta Alwar or Engalalvan, and edited by PB Annangaracharya. Published in 1922 at Kanchipuram. Title: Vishnu Purana

Hindi version (PDF 36 MB)

Telugu version (PDF, 19MB) by K. Bhavanarayana, published in 1930. Title: Vishnu Puranamu

Bengali version (PDF, 15MB) by Kaliprasanna Vidyaratna, published in 1926 by Shri Sitanath Ray and Sons.

English version Part 1 (PDF, 19MB) and Part 2 (PDF, 19MB) by Horace Hayman Wilson Trubner, published in 1870. Title: The Vishnu Purana: A System of Hindu Mythology and Tradition

A print version of the Vishnu Purana is available in India from Flipkart, and from Amazon in the US.

Be sure to check out the public domain books page for more puranas, epics and other interesting books to download.


More Free Stuff

Vishnu Puranam Telugu Pdf
Shiva – Ultimate Outlaw” is in the words of yogi and mystic Sadhguru, and gives us a dynamic and unique look at the many aspects of Lord Shiva, that are not found elsewhere.

Download Ebook

Vishnu Puranam Telugu Pdf
The Lord Shiva app is a one-stop guide to Lord Shiva. Get chants, stories, temples, wallpapers and more.
Download Android App


The Puranas

The Vishnu Puran is the purana dedicated to Lord Vishnu, who functions as the preserver of the universe in the Hindu way of life. Several editions of the Vishnu Puran are available in the public domain in the PDF format for download in English, Hindi, Sanskrit, Telugu and Bengali. Keep reading for an explanation of the role the Puranas play, and a brief history of the Puranas.

A Purana is a particular aspect of Hindu scriptural literature, which covers several topics such as history – political and otherwise – philosophy, sociological aspects and several other subjects. Essentially, it can be seen as a great bank of knowledge about esoteric subjects, as well as a historical document (with several distortions sometimes!) of India’s past.

The Puranas are of two kinds: the Mahapuranas and the Upapuranas. Each class consists of eighteen puranas, bringing the total number of puranas to thirty-six. The Mahapuranas or “Great Puranas” are the more important ones, while the Upapuranas or “sub-puranas” are the minor ones are often neglected in study.

 

The Vishnu Puran

The Vishnu Puran as we have it today, is said to be a mere fraction of what was originally revealed to the sages. For example, the sage Lomaharshana, who is supposed to have had six disciples. Three of these disciples composed one Samhita each, where a Samhita is a collection of lore and scriptural knowledge. Lomaharshana is said to have compiled a fourth samhita. Of these four, only one Samhita is supposed to have survived, which was collected together to form the Vishnu Puran.

The Vishnu Purana in its current form is recited by sage Parasara, and begins with a description of events beginning from Vishnu’s Varaha avatar. The purana consists of six chapters, the first of which is focused on the description of the creation of this existence. The purana details how creation is born and dies, in repetitive manner, at the end of one lifetime of the god Brahma, which is itself equivalent to one day of Vishnu.

Book 2 continues from the first one and lists out the many kings of each Manvantara, a section of time equal to many millennia. Among these kings, the most important is perhaps Bharata, from whose name India gets its original name: Bharata varsha. The purana describes the geographical features of the world, centered around the axis mundi – Mount Meru. Seven circular continents are surrounded by seven oceans to the end of the world. The names givento many lands are hard to verify or relate to present day features. However, the features described within Bharat varsha are much more easy to pinpoint and relate to modern day names. In many cases, the same names have been retained to the present day.

The third book mainly deals with other texts in Hindu scriptural literature, such as the Vedas and the Upanishads, along with an exploration of teh Hindu social and religious system. The fourth book is a sort of genealogy, containing a bare listing of historical events (sometimes dramatized excessively) and a list of kings and dynasties.

The fifth book deals with the life of Krishna, the divine incarnate in the Mahabharata. The final book, rather appropriately, deals with the destruction of the world and how it will take place!

Share this post: